Oferujemy monta?? urz─?dze?? i kompleksowe wykonanie nast─?puj─?cych instalacji:

- Systemów sygnalizacji w??amania i napadu z mo??liwo??ci─? powiadomienia na telefon, czy pod??─?czeniem do monitoringu dowolnej firmy ochroniarskiej 

- Telewizji dozorowej (kamer przemys??owych) z mo??liwo??ci─? zapisu oraz podgl─?du przez internet

- Systemy przeciwpo??arowe

- Domofonowych i wideodomofonowych

- Kontroli dost─?pu z rejestracj─? czasu pracy 

- Sprzeda?? urz─?dze??

- Konserwacja w/w systemów

 

Wykonujemy instalacje zarówno na potrzeby klientów indywidualnych, posesje, domy, gara??e jak i firm, spó??dzielni czy instytucji. Zale??y nam na zadowoleniu naszych klientów, dlatego pracujemy w dogodnych dla klienta godzinach realizuj─?c wszystkie zamówienia, nawet te nietypowe, które wymagaj─? pracy w nocy lub w weekend, z zachowaniem tajemnicy s??u??bowej.

Eprom - Profesionalne i szybkie us??ugi monta??owe, Solidne rozwi─?zania
alarmy Bia??a Podlaska, automatyka, monitoring, systemy alarmowe, zabezpieczenia