Witam serdecznie na stronie firmy EPROM Tomasz Ba??kowski. Firma nasza zwi─?zana z bran??─? elektroniczn─? i elektryczn─?. Naszym klientom ??wiadczymy us??ugi zwi─?zane z monta??em systemów alarmowych i zabezpiecze?? elektronicznych na terenie Bia??ej Podlaskiej i okolic. Montujemy elektroniczne systemy zabezpiecze?? dla posesji, domu i firmy. Zajmujemy si─? równie?? monta??em systemów przeciwpo??arowych i systemów kontroli dost─?pu do pomieszcze??. Gwarantujemy Pa??stwu najwy??sz─? jako??─? us??ug, krótkie terminy realizacji zlece?? oraz mi??─? i profesjonaln─? obs??ug─?.

 

Podczas realizacji zlece?? kierujemy si─?:

- Do??wiadczeniem

- Otwarto??ci─? na potrzeby klienta.

- Zaufaniem w realizacji zlece??.

- Profesjonalizmem w ka??dym wymiarze dzia??a??.

- Staranno??ci─? przy realizacji zlece??.

 

Wycen─? systemu dokonujemy indywidualnie dla ka??dego klienta. Dlatego prosimy o bezpo??redni kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia si─? na spotkanie i okre??lenia wst─?pnych warunków projektowanego systemu. Spotkanie jest oczywi??cie niezobowi─?zuj─?ce i do Pa??stwa nale??y ostateczna decyzja o powierzeniu nam swojego zaufania i rozpocz─?ciu instalacji.

 

wizytówka

Eprom - Profesionalne i szybkie us??ugi monta??owe, Solidne rozwi─?zania
alarmy Bia??a Podlaska, automatyka, monitoring, systemy alarmowe, zabezpieczenia